Lịch khai giảng
Teach At Kila Hotline: 0961 247 333
Lịch khai giảng

3 2 1
Lịch khai giảng

 

Lịch khai giảng dự kiến tháng 8 - Kila Thái Nguyên

 

 

KHÓA HỌC CẤP ĐỘ DỰ KIẾN KHAI GIẢNG NGÀY HỌC GIỜ HỌC
Course Level Open Day Day Time
Anh văn nhi đồng từ 3 đến 6 tuổi 4,5 years old 23/07/2016 T7, CN 16h30 - 18h00
5,6 year old 13/08/2016 T7, CN 8h -9h30
4,5 years old 03/08/2016 T4, T6 17h30-19h00
Anh Văn Thiếu Nhi 6 đến 11 tuổi Leve1 13/08/2016 T7, CN 9h30-11h
Level 2 16/08/2016 T3, T5 17h30-19h00
Level 3 27/08/2016 T7, CN 14h00-15h30
Anh Văn Thiếu Niên 11 đến 15 tuổi Teen Solution 23/08/2016 T3, T7 19h30-21h00
Tiếng Anh Giao Tiếp Tổng Quát Beginner 19/08/2016 T3,T7 19h30-21h00
Higher Beginner 28/08/2016 T5, T7 18h00-19h30
Elementary 22/08/2016 T6, CN 19h30-21h00
Khối Luyện Thi Chứng Chỉ TOEIC 20/08/2016 T4, T6 18h00-19h30
IELTS 26/08/2016 T3, T5, T7 19h30-21h00
B1 26/08/2016 T3, T5, T7 18h00-19h30
Luyện Thi Đại Học Grammar Liên tục tuyển sinh T4, T6
T3, T5
14h00-16h00

 Fanpage Facebook

Thiết kế website Hpsoft.vn

Tra cứu

Kết quả

Học tập