Từ vựng đồng nghĩa với All và Just mà bạn cần biết
Teach At Kila Hotline: 0961 247 333
Tin tức sự kiện

3 2 1
23/08/2017 - 9:08 AMAdmin 1389 Lượt xem

Các từ "whole", "Entirely"... có thể dùng thay thế "All". Ngoài ra, thay vì dùng "Just", bạn có thể dùng "Merely" hay "Precisely" thay thế. 

Từ đồng nghĩa và nghĩa tiếng Việt của "All" (tất cả) và "Just" (chỉ) được thể hiện như sau: 

All (tất cả)
 
Every: Với mọi (người, vật, hiện tượng... )
 
Unlimited: Không giới hạn
 
Unrestricted: Không hạn chế
 
whole: Toàn bộ
 
Wholly:Hoàn toàn
 
Entirely: Tất cả
 
Totally: Tổng cộng
 
Full-scale: Toàn cảnh
 
Completely: Trọn vẹn
 
Just (chỉ)
 
 
Simply: Đơn giản là
 
Just now: Ngay bây giờ
 
Only: Chỉ có
 
Merely: Chỉ đơn thuần
 
But: Nhưng
 
Exactly:Chính xác
 
Precisely: Đúng
 
Scarce: Khan hiếm
 
Barely: Vừa đủ
 
Scarcely: Chỉ vừa mới
 
No way: Không còn cách nào khác
 
Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  Fanpage Facebook

  Thiết kế website Hpsoft.vn

  Tra cứu

  Kết quả

  Học tập